FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3139

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

Mitsubishi Electric navngitt på CDPs A-lister for klima og vann

Miljøaktiviteter anerkjent for andre året på rad

PDF-versjon (PDF:126.5KB)

TOKYO, 24. oktober 2017Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at CDP, et globalt offentliggjøringssystem som oppmuntrer selskaper og byer til å administrere de miljømessige påvirkningene, har gitt Mitsubishi Electric den høyeste rangeringen deres, A-listen, i to kategorier, klima og vann, for andre året på rad.

Mitsubishi Electrics nylige tiltak for å begrense klimaendringene inkluderer:
– reduksjon av CO2-utslipp fra produkter ved å inkorporere energieffektive strømhalvledere og ved å tilby løsninger for totalsystemer som leverer høy energibesparende ytelse, slik som nullutslippsbygninger og nullutslippshus.
– reduksjon av CO2-utslipp fra produksjonsaktiviteter ved å utnytte IoT og annen moderne teknologi

Mitsubishi Electrics nylige initiativer for å bevare vannressurser inkluderer:
– redusert bruk av vann og økt gjenbruk av vann ved å gjennomføre vannrisikovurderinger for å prioritere globale produksjonssteder som har størst behov for å styrke vannrisikotiltakene sine
– kontinuerlig utvikling av teknologier og systemer for vannforvaltning og rensing, inkludert en vannbehandlingsteknologi som benytter en bioreaktor med membranseparering som bruker osonisert vann, og en annen vannbehandlingsteknologi basert på en elektrisk utladning med gass-væske-grensesnitt

Under planen Miljøvisjon 2021 bidrar Mitsubishi Electric til gjenvinningsbaserte lavkarbonsamfunn og økt respekt for biologisk mangfold. Mitsubishi Electric har som mål å bli et «globalt, ledende grønt selskap» som tilbyr bærekraft, sikkerhet, pålitelighet og komfort ved å redusere miljøpåvirkningen fra produktene og tjenestene, produksjonsprosessene i den globale verdikjeden og infrastruktur i hele samfunnet.

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.