FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3137

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

Mitsubishi Electric tester xAUTO testkjøretøy med autonom kjøring i felten

Autonom kjøring gir høy sikkerhet og bekvemmelighet

PDF-versjon (PDF:208.4KB)

TOKYO, 17. oktober 2017Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har utført motorveibasert felttesting av sitt xAUTO-kjøretøy og relaterte teknologier for autonom kjøring for selvfølende og nettverksbasert kjøring, siden mai 2016. xAUTO blir vist frem på 45th Tokyo Motor Show 2017 i utstillingskomplekset Tokyo Big Sight i Tokyo i Japan fra 27. oktober til 5. november.

xAuto kjøretøy med autonom kjøring

Mitsubishi Electric kalte teknologiene for autonom kjøring Diamond Safety, som har blitt utviklet under konseptet «Thinking of people at any time» (Tenker på personer til enhver tid). Mitsubishi Electrics selvfølende kjøringsteknologi kombinerer ulike omgivelsesfølende teknologier, inkludert en fremoverovervåkende millimeterbølgeradar med bred visningsvinkel, et fremoverovervåkende kamera og en bakovervendt sideovervåkende millimeterbølgeradar. Den infrastrukturelle kjøringsteknologien bruker 3D-kart med høy nøyaktighet i kombinasjon med CLAS-overføring (Centimeter-Level Augmentation Service) fra QZSS (Quasi-Zenith Satellite System). Sammen gjør Mitsubishi Electrics selvfølende og nettverksbaserte kjøringsteknologier det mulig med autonom kjøring med høye sikkerhets- og bekvemmelighetsnivåer.

Oversikt over felttester

1)
Tester av autonom kjøring på motorvei
Felttester av xAUTO og teknologiene for autonom kjøring ble utført på to japanske motorveier – Sanyo-motorveien (Kobe-krysset til Ako-trafikkmaskinen) og Douo-motorveien (Shibetsu Kenbuchi-trafikkmaskinen til Fukagawa-trafikkmaskinen) i mer enn 300 timer*. Testene bekreftet at Mitsubishi Electrics teknologier for autonom kjøring fungerer i praksis under ulike kjøreforhold, inkludert dårlig sikt ved tett tåke og snø.
*Med simulerte signaler fordi CLAS fra QZSS ikke var tilgjengelig ennå.
2)
Bruk av CLAS fra QZSS
I verdens første felttest av CLAS-basert autonom kjøring på motorvei, som fant sted den 19. september, ble det bekreftet at denne teknologien har avansert til praktisk nivå. I tunneler og andre steder der CLAS-mottak er vanskelig, ble autonom kjøring oppnådd med høydefinisjons posisjoneringsteknologi for å fastsette kjøretøyets eksakte posisjon i sanntid kombinert med ulike sensorer som overvåket kjøretøyets bevegelser, og et fremoverovervåkende kamera.

Fremtidig utvikling

1)
Globalisering av avansert kjøreassistansesystem og teknologier for autonom kjøring
For å aktivere posisjoneringsforsterkning når CLAS ikke er tilgjengelig, planlegger Mitsubishi Electric å bygge et verdensomspennende trådløst nettverk for posisjonering på centimeternivå som er kompatibelt med CLAS. Mitsubishi Electric samarbeider på dette feltet med Sapcorda, et tysk fellesforetak dannet av Mitsubishi Electric og andre selskaper. Mitsubishi Electric samarbeider også med Dynamic-Map Platform Co., LTD. og Here Technologies for å utvikle 3D-kart med høy nøyaktighet til et fremtidig globalt system. Verifiseringstester er planlagt i Europa og Nord-Amerika.
2)
Ytterligere forbedring av selvfølende kjøringsteknologi
Mitsubishi Electric vil fortsette med å utvikle den opprinnelige selvfølende kjøringsteknologien med millimeterbølgeradar og fremoverovervåkende kameraer, med fokus på å unngå kollisjon ved fotgjengeroverganger på offentlige veier og sikker, praktisk autonom kjøring på riksveier og motorveier. Det vil også bli satset på siktbasert fremoverovervåkende kamerateknologi i samarbeid med Mobileye.

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.