FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3134

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

Mitsubishi Electric-system bruker projeksjoner på veiflate og visninger på bilkarosseri for å tydelig indikere kjøretøyets bevegelser

Safe and Secure Lighting-systemet skal stilles ut på 45th Tokyo Motor Show

PDF-versjon (PDF:137.0KB)

TOKYO, 10. oktober 2017Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag sitt nye Safe and Secure Lighting-system, som bruker projeksjoner på veiflaten og visninger på bilkarosseriet for å informere fotgjengere og andre førere om kjøretøyets bevegelser og handlinger. Utvalgte funksjoner i systemet vil bli vist fram sammen med konseptbilen Mitsubishi Electric EMIRAI4 under 45th Tokyo Motor Show 2017, som finner sted i utstillingskomplekset Tokyo Big Sight i Tokyo i Japan fra 27. oktober til 5. november.

Systemet projiserer store lyssignaler som er enkle å forstå, og som projiseres slik at fotgjengere og andre kjøretøyer ser dem tydelig. Ved hjelp av en kombinasjon av projeksjoner på veiflaten og visninger på bilkarosseriet varsler systemene effektivt andre når føreren har tenkt å rygge eller åpne en dør. Førerens naturlige handlinger aktiverer systemet automatisk og raskt for å sikre tilstrekkelig tid for forbipasserende og kjøretøyer til å reagere.

Lysbaserte indikatorer for intuitiv kommunikasjon med andre kjøretøyer og fotgjengere gir viktige fordeler for bilsikkerhet. I følge forskning forekommer 60 % av fotgjengerdødsfall på veiene om kvelden og natten, så lysprojeksjoner som er klart synlige for fotgjengere i mørket, forventes å bidra til å redusere slike dødsfall. I tillegg kan handlingene til fremtidige selvgående kjøretøyer være vanskelige for andre å tolke, så ekstra intuitive visninger som bruker lys, kan bidra til å formidle handlingene til slike kjøretøyer på en effektiv måte.

Fremover har Mitsubishi Electric planer om å fortsette å forbedre Safe and Secure Lighting-teknologiene for økt bilsikkerhet og forebygging av ulykker.

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.