FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3132

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

Mitsubishi Electric skal lansere GaN-HEMT MMIC for Ka-bånd for satellittbakkestasjoner

Høy utgangseffekt og lav forvrengning vil bidra til å gjøre satellittbakkestasjoner mindre

PDF-versjon (PDF:140.6KB)

TOKYO, 4. oktober 2017- Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) annonserte i dag at de vil lansere en 8 W GaN (galliumnitrid) HEMT (transistor med høy elektronmobilitet) MMIC (integrert monolittisk mikrobølgekrets)-forsterker for Ka-bånd (26–40 GHz) for satellittbakkestasjoner. Den nye MGFG5H3001, som tilbyr bransjeledende lav forvrengning og utgangseffekt på 8 W, tar liten plass, noe som vil bidra til å gjøre strømsendere mindre. Mitsubishi Electric vil begynne å sende ut prøver 1. november.

GaN-HEMT MMIC med Ka-bånd (MGFG5H3001)

Satellittnettverk, som brukes til høyhastighetskommunikasjon under naturkatastrofer og i områder der bakkenettverk er vanskelige å bygge, implementeres for øyeblikket hovedsakelig i C-båndet (4-8 GHz) og Ku-båndet (12-18 GHz), men høyere frekvenser brukes i stadig større grad. Etterspørselen i markedet etter bruk i Ka-båndet, som har høyere frekvens, er også økende. Mitsubishi Electrics GaN-HEMT MMIC for Ka-bånd vil bidra til å dekke den voksende etterspørselen etter bruk i høyere frekvenser, samt gjøre utviklingen av satellitt-kommunikasjonsutstyr med ekstra høy utgangseffekt og effektivitet lettere.

Produktegenskaper

1)
Bransjeledende utgangseffekt bidrar til miniatyrisering
– Optimalisert transistorkonfigurasjon gir bransjeledende utgangseffekt på 8 W.
– Én brikke integrerer forsterkertransistorkretser, matchende kretser og forvrengningsreduserende linearisator.
– Redusert antall deler vil bidra til å redusere satellittbakkestasjonssendere.
2)
Bransjeledende forvrengningsreduksjon for høy signalintegritet og miniatyrisering
– Innebygd linearisator oppnår lav forvrengning for strømsendere
– Høy signalintegritet og redusert behov for ekstern linearisator for ytterligere miniatyrisering av satellittbakkestasjonssendere.
3)
Vil gjøre det lettere for nytt satellittbakkestasjonsutstyr å dekke bredere behov
– Forventes å føre til nytt Ka-bånds- og eksisterende Ku-båndsutstyr for bruk i mer allsidige frekvensområder

Salgsplan

Produkt Bruksområde Modell Oversikt Forsendelse
Frekvens Mettet
utgangs-
effekt
Lineær
økning
GaN-HEMT
MMIC
for Ka-bånd
Satellittbakke-
stasjoner
MGFG5H3001 27,5-31,0 GHz 39,0 dBm
(8 W)
15,0 dB 1. nov. 2017

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.