FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3121

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

Mitsubishi Electric bidrar med e-F@ctory-demonstrasjonssone på Changshu Innovation Center for Green & Intelligent Manufacturing

Støtter intelligent produksjon i kinesiske selskaper med e-F@ctory

PDF-versjon (PDF:188.2KB)

TOKYO, 11. juli 2017Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de leverte støtte og produkter til den nylig fullførte e-F@ctory*-demonstrasjonssonen i Changshu Innovation Center for Green & Intelligent Manufacturing, med mål om å fremme intelligent produksjon i Kina. Senteret, som ligger i Changshu New & Hi-tech Industrial Development Zone i Changshu by i Jiangsu-provinsen, støtter produksjon og FoU samt utvikling av menneskelige ressurser, i samarbeid med bedrifter, universiteter og forskningsinstitutter.

* e-F@ctory gir integrerte løsninger basert på fabrikkautomatisering (FA) og informasjonsteknologi for å redusere de totale kostnadene for utvikling, produksjon og vedlikehold av produkter.

Changshu Innovation Center for Green & Intelligent Manufacturing

e-F@ctory-demonstrasjonssonen

Mitsubishi Electric etablerte et produksjonsanlegg for FA-komponenter, Mitsubishi Electric Automation Manufacturing (Changshu) Co., Ltd., i Changshu by i 2011. Deretter inngikk de en strategisk samarbeidsavtale med Changshu by i 2016 for å støtte etableringen av e-F@ctory-demonstrasjonssonen, den største sonen blant utstillere på senteret. Demonstrasjoner dekker en rekke emner, inkludert e-F@ctory-løsninger, enheter for energibesparelser i fabrikker og kontorbygninger, energiovervåkingssystemer og løsninger som er utviklet med e-F@ctory-alliansepartnere.

Mitsubishi Electric ser fram til å fremme økt bruk av IoT (Tingenes internett) i produksjonen ved å demonstrere e-F@ctory til kinesiske selskaper som besøker senteret med sikte på å innføre intelligente produksjonskonsepter i samsvar med den kinesiske regjeringens program «Made in China 2025».

Utstillingslokalet ligger i Building No.3, No.59 Huangpujiang Road, Changshu New & Hi-tech Industrial Development Zone, Jiangsu-provinsen, Kina.

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.