TOKYO, 30. juni 2017Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag den umiddelbare utsendelsen av Mitsubishi Electric Groups miljørapport for regnskapsåret som ble avsluttet i mars 2017, som dokumenterer resultatene og oppnåelsene i konsernet miljøtiltak.

Rapporten (www.MitsubishiElectric.com/company/environment) gjennomgår driften av Mitsubishi Electric og dets 109 japanske datterselskaper og 79 utenlandske datterselskaper, med fokus på tiltak for å oppfylle mål og implementere retningslinjer som er angitt i Mitsubishi Electric Groups treårige miljøplan. Planen ble lansert i april 2015 som selskapets åttende treårsplan for miljømessige tiltak og legger vekt på fire aktivitetsområder: 1) bidra til å realisere lavkarbonsamfunn, 2) bidra til å skape gjenvinningsbaserte samfunn, 3) sikre harmoni med naturen og 4) styrke miljøforvaltningsgrunnlaget.

Mitsubishi Electric fortsetter å bane vei med miljøtiltak og tar hensyn til globale faktorer som å oppnå målene i FNs bærekraftsmål. Selskapet er fast bestemt på å bli et «globalt, ledende grønt selskap» som bidrar til velstående, bærekraftige samfunn med en trygg, sikker og komfortabel livsstil.

Viktige initiativer og resultater

1)
Reduksjon av klimagasser fra produkter og produksjon
Mitsubishi Electric reduserte totale årlige klimagassutslipp til 1,34 millioner tonn, noe som var lavere enn målet på 1,43 millioner tonn, gjennom aktiviteter som utskifting av produksjonsanlegg og gjennomgang av driftsprosesser. CO2-frie utslipp ble redusert til 260 000 tonn CO2-ekvivalenter, noe som var lavere enn målet på 270 000 tonn, hovedsakelig som følge av redusert bruk av hydrofluorkarbon i fabrikker utenfor Japan. CO2 som stammer fra energi, ble redusert med 23 000 tonn, hovedsakelig gjennom utskifting av klimaanlegg og belysning i anlegg, og ved å forbedre produksjonseffektiviteten ved å ta i bruk IoT-teknologi (Tingenes internett). CO2-utslipp generert av 106 Mitsubishi Electric-øko-produkter, spesielt industrielle mekatronikkprodukter og husholdningsapparater, oppnådde en gjennomsnittlig reduksjon på 35 prosent, høyere enn målet på 34 prosent.
2)
Gjenvinning
Mitsubishi Electric prioriterte produksjonssteder over hele verden som hadde størst behov for å gjennomføre vannrisikotiltak ved å bruke et verktøy for vannrisikoevaluering, WRI Aqueduct, utviklet av World Resources Institute (WRI). Som resultat ble det totale vannforbruket redusert med 40 000 kubikkmeter og det samlede vanngjenvinningsforholdet ble forbedret med ett prosentpoeng gjennom tiltak som inkluderer gjenbruk av renset avløpsvann fra toaletter og kjølesystemer.
3)
Miljøbevissthet
Studier av levende skapninger ble utført ved ti anlegg, noe som øker det samlede antallet til 17, for å for å forbedre grøntområder og bevare naturen, inkludert sjeldne og stedegne arter, ved alle anlegg i Japan. Rundt 5100 personer, sammenlignet med et mål på 3500, deltok i bedriftsopplegget Mitsubishi Electrics friluftsklasserom eller skogvernprosjektet Satoyama takket være ekstra arenaer og økt interesse blant lokale studenter.
4)
Miljøforvaltning
Miljømessige risikoer på 90 fabrikker over hele verden ble evaluert ved hjelp av en original indeks som dekker luftforurensning, vannforurensning, kjemiske stoffer, utslipp av drivhusgasser og avfallshåndtering. Deretter ble det tatt en rekke initiativer for å minimere risikoer på bestemte steder, noe som førte til en gjennomsnittlig poengsum på 90 av 100 poeng for alle fabrikker.

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.