FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3115

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

Mitsubishi Electric fullfører nytt produksjonsanlegg for satellittkomponenter

Vil bidra til å styrke selskapets fotfeste i det globale satellittmarkedet

PDF-versjon (PDF:167.9KB)

TOKYO, 1. juni 2017Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har fullført byggingen av et anlegg som vil doble produksjonskapasiteten for satellittkomponenter på Sagami-fabrikken på Kamakura-verket i Sagamihara i Japan. Det nye anlegget, Mitsubishi Electrics viktigste produksjons- og teststed for solcellepaneler, strukturelle paneler og andre satellittkomponenter, forventes å bidra til å øke Mitsubishi Electrics andel av det globale satellittmarkedet når produksjonen starter i oktober.

Illustrasjon av det nye anlegget ved Sagami-fabrikken

Mitsubishi Electric er en av verdens ledende produsenter av satellittkomponenter, først og fremst strukturer laget av avanserte komposittmaterialer for det globale markedet. Selskapet har en rik historie når det gjelder å levere solcellepaneler, strukturelle paneler og antenner produsert ved Kamakura-verket til globale satellittprodusenter. I årenes løp har Mitsubishi Electric skaffet seg en betydelig andel av dette markedet.

På det nye anlegget vil en rekke avanserte produksjonsmaskiner bli tatt i bruk, for eksempel maskineringsutstyr med høy presisjon og automatiserte sveisemaskiner, noe som vil hjelpe fabrikken med å doble produksjonskapasiteten. Eksisterende maskiner som er spredt rundt på fabrikken, vil bli samlet i det nye anlegget. Realiseringen av sømløst integrerte produksjonsprosesser – fra komponent- og panelproduksjon til sluttesting – kommer til å øke produksjonseffektiviteten, forkorte produksjonstiden, redusere kostnadene og heve kvaliteten på produktet ytterligere. Dette avanserte nye anlegget forventes å styrke Mitsubishi Electrics fleksibilitet og hastighet når det gjelder å tilpasse seg til globale markedskrav.

Sammen med et nytt satellittproduksjonsanlegg, som er planlagt å stå ferdig i juli 2019 på Kamakura-verket, satser Mitsubishi Electric på romfartsrelaterte inntekter på 150 milliarder yen i 2021.

Mitsubishi Electrics virksomhet innen romfartssystemer

Mitsubishi Electric, en ledende produsent innen forskning og utvikling, har deltatt i produksjonen av mer enn 500 nasjonale og internasjonale satellitter som enten foretrukket leverandør eller en stor underleverandør. I 2000 ble selskapet den første japanske produsenten som var i stand til å utvikle, utforme, montere og teste satellitter på ett enkelt sted. Selskapets Kamakura-verk er utstyrt med et av Japans største testkamre med termisk vakuum, et akustisk testkammer og et område for testing av antenner. Til dags dato har verket produsert 18 satellitter samt elektroniske moduler for det japansk-drevne romkjøretøyet H-II Transfer Vehicle (HTV) for ubemannet lastetterfylling i verdensrommet.

Mitsubishi Electric styrket sin tilstedeværelse i det globale satellittmarkedet da de ble valgt som leverandør av satellittene TÜRKSAT-4A og -4B til tyrkiske Türksat A.S. i mars 2011. De to satellittene er bygd på Mitsubishi Electrics DS2000-plattform, noe som gjør det enklere å levere svært pålitelige satellitter til en rimelig pris. I mai 2011 sendte Mitsubishi Electric kommunikasjonssatellitten ST-2 i geostasjonært kretsløp for et joint venture mellom Singapore Telecommunications Limited og det Taiwan-baserte Chunghwa Telecom Company Limited. I 2014 ble selskapet tildelt kontrakten for levering av kommunikasjonssatellitten Es'hail 2 til driftsselskapet Qatar Satellite Company (Es'hailSat).

Oversikt over det nye produksjonsanlegget for satellittkomponenter

Beliggenhet Sagamihara, Kanagawa prefektur, Japan
Bygningsareal 7 428 m2 (gulvareal: 9 935 m2)
Struktur To-etasjes bygning i armert betong, 11 m høy
Hovedprodukter Satellittkomponenter laget av komposittmaterialer, inkludert solcellepaneler, strukturelle paneler, antenner osv.
Drift Oktober 2017 (planlagt)
Investering Cirka 3 milliarder yen
Grønne tiltak 56 kW solenergidrevet system, klimaanlegg med varmepumpe, 1200 LED-lys og energistyringssystem

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.