FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3114

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

Mitsubishi Electric utvikler unik teknologi for elektromagnetfeltanalyse og storkoblet analyse av turbingeneratorer

Vil forbedre energieffektiviteten og påliteligheten til generatorer

PDF-versjon (PDF:263.4KB)

TOKYO, 24. mai 2017Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag utviklingen av det de mener er verdens første teknologi for å fastslå driftsstatusen til strømgeneratorer ved hjelp av elektromagnetfeltanalyse av inntil enestående 30 millioner nett og numeriskkoblet analyse. Den nye teknologien vil bidra til å forbedre generatorytelse ved å redusere tap, forbedre kjøleeffektiviteten og redusere vibrasjon osv. for økt pålitelighet. Dette vil i siste instans øke stabiliteten til strømtilførselen. Mitsubishi Electric vil bruke den nye teknologien til den nåværende VP-X-serien turbingeneratorer samt fremtidige modeller. Selskapet sikter også mot å kombinere de ovennevnte teknologiene i et omfattende system som skal gi full analyse av generatorer, innen 2020.

Teknologien analyserer samspillet mellom elektromagnetiske felt og termiske væskestrømfelt, i tillegg til den strukturelle konfigurasjonen av strømgeneratorer, noe som legger til rette for at den detaljerte fordelingen av temperatur og vibrasjon kan beregnes basert på detaljert tapsfordeling og elektromagnetisk kraft.

Mitsubishi Electric utviklet teknologien for elektromagnetfeltanalyse i storskala ved å bruke en original modelleringsmetode for domenenedbryting. Elektromagnetisk tapsfordeling i en statorviklings 100-og-noe kobbertråder evalueres med høy nøyaktighet. Sammenlignet med konvensjonell del-for-del-analyse i småskala, evaluerer den nye teknologien nøyaktig elektromagnetisk tapsfordeling ved å analysere statorens strukturer i enderegionen, som i betydelig grad påvirker genereringseffektiviteten som en helhet.

Videre legger teknologien til rette for detaljert beregning og kartlegging av temperaturfordeling og deformering ved å bruke koblet analyse av generatorens elektromagnet- og termiske væskestrømfelter og struktur.

I tillegg brukte Mitsubishi Electric de genererte dataene med den nye teknologien for analyse av den innledende tilstanden til termisk væske, noe som gjorde det mulig å beregne den detaljerte temperaturfordelingen inni en generator. I tillegg kan strukturanalyse basert på dataene for elektromagnetisk kraft, samt en analyse av vibrasjon i generatoren, brukes til å fastslå hvilke typer sensorer som ikke kan installeres på grunn av et miljø med mye støy, høy spenning og/eller høy vibrasjon.

Sammenligning av nye og eksisterende teknologier

  Analyse Detaljer
Ny – Elektromagnetisk felt: 30 millioner nett
– Detaljerte koblede analyser av elektromagnetisk felt, termiske flytfelter og struktur
– Elektromagnetisk felt: evaluering av struktur med lavt tap som en helhet
– Termiske flytfelter: analyse av termisk væske over et stort område for temperaturevaluering
– Struktur: totaldesign av vibrasjon og styrke
Eksisterende – Elektromagnetisk felt: 7 millioner nett
– Individuelle analyser av elektromagnetisk felt, termiske flytfelter og struktur
– Elektromagnetisk felt: del-for-del-evaluering av struktur med lavt tap
– Termiske flytfelter: delvis analyse av termisk væske for temperaturevaluering
– Struktur: individuell design av vibrasjon og styrke

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.