FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3113

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

Mitsubishi Electric tar i bruk belysning for veiledningssystemer i bygninger

Lysprojisering forventes å effektivisere trafikk i bygninger

PDF-versjon (PDF:139.0KB)

TOKYO, 24. mai 2017Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag et nyskapende veiledningssystem for innendørs bruk, som tar i bruk lysprojisering for å gi besøkende veiledning og detaljert statusinformasjon om heiser. Systemets veiledning til heiser, toaletter og andre bygningsfasiliteter, inkludert veiledning for rullestolbrukere, forventes å hjelpe folk til å finne frem i bygninger på en bedre og mer effektiv måte.

Veiledning projisert på gulvet

Veiledning projisert på heisdøren

Systemet gir meget praktisk veiledning i form av store illustrasjoner som projiseres på gulv og vegger, og som er enkle å forstå. Informasjonen indikerer retningen og plasseringen til heisen, noe som gjør at besøkende lettere kan navigere gjennom bygningen.

Gjeldende etasje og ledig plass vises på ytterdørene på hver heis. Hvis en person i rullestol er i heisen, varsler en rullestolindikator de som står utenfor og venter, slik at de kan gi rullestolbrukeren plass til å kjøre ut av heisen.

Det forventes at systemet skal legge til rette for jevn fotgjengertrafikk i store bygninger, spesielt i flerbruksbygninger, hvor det kan være potensielt forvirrende kombinasjoner av kontorer, butikker og leiligheter. Det forventes også at systemet skal kunne brukes ved internasjonale arrangement, som har egne behov for universell design for å ta hensyn til mennesker fra andre land, eldre mennesker og rullestolbrukere.

Vi koordinerer standardiseringen av belysningssystemene med National Institute of Advanced Industrial Science and Technology.

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.