FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3110

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

Mitsubishi Electric utvikler løsning for å visualisere radiobølger til støtte for IoT-system

Gjør det mulig å fastsette optimal plassering av trådløst utstyr raskt og rimelig

PDF-versjon (PDF:390.4KB)

TOKYO, 24. mai 2017Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) har utviklet en løsning for visualisering av radiobølger for å konstatere, med høy hastighet og høy presisjon, intensiteten til radiobølger ved fastsettelse av optimal plassering av trådløst kommunikasjonsutstyr. Løsningen simulerer raskt elektromagnetiske felt og visualiserer resultatene, noe som eliminerer det tidskrevende og kostbare behovet for at teknikere beregner og fastsetter plassering av trådløst utstyr. Løsningen forventes å bli en stor hjelp til innføringen av IoT-systemer i byer og i tunneler, på kontorer og i andre lokale miljøer.

Viktigste egenskaper

1)
Forutser radiobølgedemping og visualiserer radiobølger med fart og presisjon
For å fastsette radiobølgeintensitet uten å kreve faktiske målinger, konstruerer Mitsubishi Electrics løsning en 3D-modell av målområdet ved hjelp av flyfoto og andre kilder for å bestemme høyden til strukturer som påvirker radiobølgeintensiteten.

For å visualisere radiobølger raskt og presist utviklet Mitsubishi Electric en teknologi som dramatisk reduserer beregningstiden til bare en hundredel av eksisterende metoder. Teknologien omfatter ray-trace-teknikken for måling av radiobølgeintensitet og en statistisk modell av radiobølgedempingsegenskapene hentet fra en database med faktiske radiobølgemålinger.

Målområde klassifiseres deretter i 1) uhindrede soner der radiobølger kommer direkte fra overføringsantenner, 2) soner hvor bølger ankommer etter å ha blitt reflektert eller brutt (bøyd rundt en struktur) én gang og 3) andre soner hvor refleksjon eller diffraksjon forekommer flere ganger. En passende statistisk modell brukes deretter på hver sone.

De statistiske modellene konstrueres ved å faktisk måle radiobølgeintensiteter i en rekke områder i hver sone, for eksempel kontorer og butikklokaler. I en sammenligning med eksisterende statistiske modeller som er ofte brukt over hele verden, har Mitsubishi Electric fastslått at den nye statistiske modellen oppnår høyest presisjon.
2)
Reduserer tid og kostnader for optimal plassering av trådløst utstyr for IoT-systemer

(1) Plassering av basestasjoner i tunneler
Det å bare plassere basestasjoner med jevne mellomrom inni en tunnel kan resultere i et unødvendig antall basestasjoner, og det eliminerer ikke nødvendigvis dårlig mottak langs innsiden av svinger (blå sone i illustrasjonen nedenfor). Mitsubishi Electrics løsning løser disse problemene, for eksempel ved å redusere antall basestasjoner til tre fra fire i illustrasjonen nedenfor.
(2) Plassering av trådløse LAN-tilgangspunkter
Illustrasjonene nedenfor er et eksempel på plasseringsutforming for trådløse LAN-tilgangspunkter på et kontor. Den opprinnelige plasseringen bruker mange tilgangspunkter og har dødsoner, mens Mitsubishi Electrics løsning for visualisering av radiobølger reduserer tilgangspunktene fra seks til fire og fjerner dødsonene.

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.