FOR ØYEBLIKKELIG KUNNGJØRING nr. 3099

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

Mitsubishi Electric utvikler 28 GHz antenne med massive elementer og RF-modul for 5G-basestasjoner

Kompakt modul oppnår stor båndbredde og vidvinklet stråleforming

PDF-versjon (PDF:350.2KB)

TOKYO, 18. april 2017Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) har utviklet en kompakt antenne med massive elementer og RF-modul som oppnår en bred 800 MHz båndbredde og vidvinklet stråleforming for 28 GHz kommunikasjon i femte generasjons (5G) radiobasestasjoner. Framover vil Mitsubishi Electric bekrefte modulens ytelse for kommunikasjon i høy hastighet og med stor kapasitet, med sikte på tidlig kommersialisering. Status for utviklingen vil bli presentert på Brooklyn 5G Summit* som avholdes i New York City fra 19. til 21. april.
*Forum for diskusjon av trådløs 5G-teknologi organisert av NOKIA og NYU WIRELESS, et forskningssenter, ved NYU Tandon School of Engineering

28 GHz antenne med massive elementer og RF-modul for 5G-basestasjoner (120 x 240 x 28 mm)

Viktige funksjoner

1)
Bred båndbredde oppnår kommunikasjon i høy hastighet og med stor kapasitet
– Med bredbåndskretser med høy frekvens er det mulig med en bred båndbredde på 800 MHz.
2)
Vidvinklet stråleforming utvider områdedekningen
– Strålekontrollteknologi kombineres med en merkevarebeskyttet antenne med 256 massive elementer og RF-enhet.
– Vidvinklet stråleforming ved ±45° horisontalt bidrar til utvidet områdedekning.
3)
Kompakt antenne og RF-modul for enkel installasjon
– Svært effektiv integrering av RF-enhet gir kompakt størrelse.

Utviklingsbakgrunn

For å få plass til den raske økningen i mobiltrafikk og realisere avanserte tjenester og bruksområder utvikles det 5G-teknologi over hele verden med forventning om kommersialisering så tidlig som 2020. 5G vil gi overføringer i ekstremt høy hastighet på 20 Gbps, langt høyere enn frekvensen på 3 Gbps som er angitt for 4G. To viktige teknologier er massiv MIMO (Multiple-Input Multiple-Output), som bruker høyfrekvensbånd for å sikre bred båndbredde, og MIMO, som romlig multiplekser flere signaler samtidig i samme frekvens samtidig som den kompenserer for stort spredningstap i høyere frekvenser gjennom bruk av multielementantenner. Mitsubishi Electrics nye antenne og RF-modul for 5G-basestasjoner skal brukes for massiv MIMO. Dette arbeidet omfatter en del av resultatene fra «Forsknings- og utviklingsprosjekt for realisering av femte generasjons mobilkommunikasjonssystem» bestilt av det japanske Innenriks- og kommunikasjonsdepartementet.

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.