FoU/teknologi

Beskyttelse av immaterielle rettigheter

Grunnleggende retningslinjer

Tilstrekkelig beskyttelse av immaterielle rettigheter (IP) fremmer teknologiske fremskritt og sunn konkurranse og bidrar også til å tilrettelegge for en velstående livsstil og utviklingen av samfunnet.

Mitsubishi Electric Group forstår at immaterielle rettigheter (IP) utgjør en viktig ressurs som er essensiell for selskapets fremtid og må beskyttes. Gjennom å integrere virksomhet, FoU og IP-aktiviteter jobber gruppen proaktivt med å ivareta sine globale immaterielle eiendeler, som er tett knyttet opp mot virksomhetens vekststrategier og er viktige både for selskapet og samfunnet, og arbeider også med beskyttelse av IP-rettigheter.

Intellectual Property-divisjonens oppbygning

IP-divisjonene i Mitsubishi Electric Group inkluderer IP-divisjonen ved hovedkontoret, som rapporterer direkte til administrerende direktør, og IP-divisjonene ved produksjonsanlegg, forskningssentre og i tilknyttede selskaper. Aktivitetene i hver IP-divisjon utføres under administrerende leder med ansvar for IP på hvert enkelt sted. Hovedkontorets IP-divisjon utarbeider strategier for hele gruppen, fremmer viktige prosjekter, koordinerer samhandlingen med eksterne organer, inkludert patentkontorer, og har ansvaret for PR-aktiviteter relatert til immateriell eiendom. På nivået for produksjon, forskningssentre, og tilknyttede selskaper, fremmer IP-divisjonene individuelle strategier i samsvar med gruppens generelle IP-strategier. Gjennom gjensidig samarbeid jobber disse divisjonene for å kombinere og slå sammen aktivitetene sine for å utvikle mer effektive løsninger.

diagram: Integrere virksomhet, FoU og IP-aktiviteter

Integrere virksomhet, FoU og IP-aktiviteter

Global IP-strategi

Mitsubishi Electric Group identifiserer kritiske, IP-relaterte forhold basert på kjernevirksomheten og viktige FoU-prosjekter og akselererer globaliseringen av IP-aktiviteter også gjennom patentsøknader forut for forretningsutvikling i fremvoksende markeder der det ventes en vekst i fremtidige forretningsmuligheter. I tillegg utnevnes lokale ledere ved Mitsubishi Electrics anlegg i USA, Europa, Kina og Sørøst-Asia som ansvarlige for IP-aktiviteter og for å styrke avdelingenes IP-aktiviteter, forskningssentre, FoU-sentre og tilknyttede selskaper i hvert enkelt land. Vi jobber gjennom disse initiativene for å bygge et solid patentnettverk.

Som en indikasjon på Mitsubishi Electric Groups IP-dyktighet og globale IP-aktiviteter ble selskapet rangert som nr. 1 i Japan når det gjelder antall patentregistreringer (i 2021) kunngjort av Japan Patent Office (JPO), og nr. 5 i verden når det gjelder Patent Cooperation Treaty-søknader (PCT) fra bedrifter (i 2021) kunngjort av World Intellectual Property Organization (WIPO).

I forbindelse med oppretting av et patentnettverk jobber vi aktivt for å sikre oss designrettigheter i Japan og i utlandet, for å beskytte både funksjons- og designaspektene ved teknologien vår.

(Topp 5) PCT-søkere: bedrifter, 2021 (WIPO, PCT Yearly Review)

Rangering Søker Land Ant. søkere
1 Huawei Kina 6 952
2 Qualcomm USA 3 931
3 SAMSUNG Sør-Korea 3 041
4 LG Sør-Korea 2 885
5 Mitsubishi Electric Japan 2 673

(WIPO)

Ant. patentregistreringer i 2021 (Japan)

Rangering Søker Ant. patenter
1 Mitsubishi Electric 3 494
2 Toyota Motor 3 389
3 Canon 3 134
4 Panasonic 2 706
5 DENSO 1 650

(JPO)

  • graf: Årlige trender i internasjonale patentsøknader fra Mitsubishi Electric Group
    1. *1Fra og med regnskapsåret 2019 begynte vi å bruke antallet internasjonale patentsøknader fra Mitsubishi Electric som én enkelt enhet
  • diagram: Ytterligere styrking av global IP-kompetanse

    Ytterligere styrking av global IP-kompetanse

IP-strategi for internasjonal standardisering

For å ekspandere virksomheten i globale markeder jobber Mitsubishi Electric Group aktivt med å fremme internasjonal standardisering. Aktiviteter for å anskaffe patenter som underbygger internasjonale standarder (f.eks. patenter viktige for standardisering) promoteres aktivt. Som medlem av en organisasjon der patent-pooler for digital kringkasting, MPEG, HEVC, DVD, Blu-ray Disc™*2 og mobil kommunikasjon kollektivt regulerer patenter som er viktige for standardisering, bidrar IP-inntektene som genereres gjennom organisasjonen, til en styrking av og vekst i næringsinntektene. Gruppen jobber også for å øke aktivitetene for anskaffelse av deler på konkurranseutsatte områder som involverer internasjonale standarder og fremme IP-aktiviteter som bidrar til mer konkurransedyktige produkter og økte markedsandeler. På feltet 5G-mobilkommunikasjonssystemer, som forventes å øke kraftig i fremtiden, er vi ikke bare involvert i aktiviteter for å få patenter som er viktige for standardisering, men utnytter også teknologien vår til å fremme IP-aktiviteter som gjør produktene våre enda bedre.

  • *2 Blu-ray Disc™ er et varemerke for Blu-ray Disc Association.

Respektere IP-rettigheter

Mitsubishi Electric Group erkjenner på det sterkeste viktigheten av å gjensidig anerkjenne og respektere ikke bare egne immaterielle rettigheter, men også andres immaterielle rettigheter. Dette synspunktet er klart nedfelt i Mitsubishi Electric Groups retningslinjer for god forretningsskikk og praktiseres i hele konsernet.

Eventuelle krenkelser av andres IP-rettigheter bryter ikke bare med retningslinjene for etikk og etterlevelse, men kan også kraftig svekke konsernets levedyktighet som et aktivt selskap. Potensielt ødeleggende forhold som følge av dette inkluderer pålegg om betaling av betydelige lisensgebyrer eller pålegg om å avslutte produksjonen av spesifikke produkter.

For å forhindre eventuelle brudd på andres IP-rettigheter gjennomføres ulike pedagogiske tiltak hovedsakelig rettet mot ingeniører og IP-ansvarlige, for å øke ansattes bevissthet og fremme større respekt for andres IP-rettigheter. Samtidig har det blitt implementert et sett med regler for å sikre at en undersøkelse av andres patentrettigheter utføres på alle trinn fra utvikling til produksjon og håndheves strengt i hele konsernet.

Mitsubishi Electric Group jobber også målrettet med å forhindre brudd på gruppens immaterielle rettigheter av andre. I tillegg til interne tiltak legger vi spesiell vekt på å samarbeide med bransjeorganisasjoner når vi henvender oss til offentlige instanser både i Japan og resten av verden som en del av en rekke tiltak for å bekjempe forfalskning av produktene våre.

Samarbeid om IP-retningslinjer

IP-retningslinjer – for eksempel for rask og effektiv patentkontroll, internasjonale standardiseringsaktiviteter, tiltak mot forfalskede og piratkopierte varer samt etablering av et globalt patentsystem – stimulerer rettferdig konkurranse og bidrar til velstand og samfunnsbygging.

Denne bevisstheten ligger til grunn når Mitsubishi Electric kommer med ulike forslag vedrørende IP-retningslinjer og endringer av relevante lover fra det industrielle perspektivet, gjennom interaksjoner med institusjoner som Intellectual Property Strategy Headquarters og andre offentlige etater under Patentkontoret og bransjeorganisasjoner som Keidanren og Japan Intellectual Property Association. Med tanke på dagens fremskritt innen økonomisk globalisering engasjerer Mitsubishi Electric seg dermed i aktive menings- og informasjonsutvekslinger med World Intellectual Property Organization (WIPO) og patentkontorer i utlandet og samarbeider for å etablere IP-retningslinjer fra et stort, globalt perspektiv.