Pressemeldinger

Mitsubishi Electric utvikler dialogsammenfattende AI basert på kunnskapsbehandlingHalverer klargjøringstiden for rapport etter samtale

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE Nr. 3403

TOKYO, 17. mars 2021Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har utviklet en dialogsammenfatningsteknologi basert på sin AI-teknologi Maisart®* som automatisk genererer nøyaktige skriftlige sammenfatninger av samtale, og dermed gjør det mulig for telefonsentre å omtrent halvere tiden de trenger for å forberede sluttrapporter etter samtaler, som fastslått i foreløpige tester utført på et telefonsenter hos Mitsubishi Electric.

  1. * Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the- ART in technology

Fig. 1: Eksempel på bruk i telefonsenter

Viktige funksjoner

  1. 1)Genererer automatisk skriftlige journaler og halverer klargjøringstiden for sluttrapporten
    Opptak av telefonsenterdialoger forberedt med konvensjonell talegjenkjenningsteknologi inneholder vanligvis uviktige ytringer, gebrokken tale osv., noe som gjør det vanskelig for programvaren å generere nyttige, skriftlige journaler av dialogene. Mitsubishi Electrics nye AI-teknologi (Fig. 2), derimot, lærer dialogkontekster for å fastslå betydninger nøyaktig, inkludert for muntlige og semantiske uttrykk. Den bruker deretter data fra tidligere rapporter til å korrigere gebrokken tale, grammatiske feil, ordvalg osv. for å generere fullstendige, naturlige setninger. Deretter trekker den ut de mest like og korteste setningene fra tidligere rapporter redigert av ansatte og produserer deretter til slutt en sammenfattet skriftlig journal. Interne tester viste at Mitsubishi Electrics nye teknologi ikke bare kondenserer japansk tekstvolum dramatisk, omtrent 90 % av teksten kan brukes sammenlignet med omtrent 30 % ved konvensjonell teknologi, noe som gjør det mulig for ansatte i telefonsentre å omtrent halvere tiden de trenger for å klargjøre sluttrapportene manuelt.
  2. 2)Lærer trinnvis manuelle korrigeringer for gradvis å forbedre korrigeringsnøyaktigheten
    Når folk ringer for å spørre om nye produkter osv., er det vanskelig å generere nøyaktige journaler for disse samtalene automatisk, siden konvensjonell programvare ikke kan henvise til samtalelogger og tidligere rapporter som dekker lignende emner. For å overvinne dette hinderet oppdaterer Mitsubishi Electrics nye AI-teknologi gradvis og oppdaterer kunnskapen ved å se på nylig redigerte rapporter for å lære hvordan de ansatte manuelt konverterer gebrokken setningsoppbygning, muntlige uttrykk, homonymer osv. til mer naturlig språk.

Fig. 2: Sammenfatningsprosess

Sammenligning av nye og konvensjonelle metoder

Metode for behandling av dialog Ytelse
Ny Maisart lærer samtalelogger og tidligere rapporter for å opprette en skriftlig journal og trekker deretter ut de mest like og korteste setningene fra manuelt produserte tidligere rapporter for å generere en kondensert journal av sammenfattede naturlige setninger Omtrent 90 % av generert journal kan brukes i sluttrapport
Konvensjonell AI lærer å konvertere talte setninger til sammenfattede setninger ved hjelp av ende-til-ende-maskinlæring. Omtrent 30 % av generert journal kan brukes i sluttrapport

Fremtidige planer

Mitsubishi Electric vil evaluere den nye teknologien gjennom demonstrasjonstester på selskapets eget telefonsenter fra mars 2021, med sikte på å til slutt bruke den til å generere journaler for telefonsamtaler med kunder angående produktfeil, produktforespørsler osv.


Merk

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.


Forespørsel

Mediekontakt

Kundeforespørsler