Pressemeldinger

Mitsubishi Electric skal levere ekstra fremdriftssystemer for Nederlandse Spoorwegens nye generasjons elektriske tog med flere enheter.Ny bestilling vil bidra til å styrke selskapets transportsystemvirksomhet i Europa

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3303

TOKYO, 19. september 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har blitt tildelt en kontrakt av den spanske togkonstruktøren Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (CAF) om å levere høyteknologisk fremdriftsutstyr for 88 elektriske Sprinter New Generation-tog (SNG) med flere enheter for det nederlandske togselskapet Nederlandse Spoorwegen. Ettersom selskapet allerede har mottatt en bestilling på å levere elektrisk utstyr til 118 av de nye togenhetene i RÅ2015 (1. april 2014–31. mars 2015), økes antallet SNG-tog som Mitsubishi Electrics fremdriftsutstyr vil bli brukt i, til 206, og omfatter totalt 706 vogner. I samarbeid med den tyske avdelingen av Mitsubishi Electric Europe B.V. har Mitsubishi Electric som mål å styrke sin transportsystemvirksomhet i Europa ved hjelp av denne siste bestillingen, som skal leveres mellom RÅ2021 (1. april 2020–31. mars 2021) og RÅ2023 (1. april 2022–31. mars 2023).

  • Sprinter New Generation (Nederlandse Spoorwegen)

  • VVVF-inverter

Nederlandse Spoorwegen og CAF valgte Mitsubishi Electric til å levere utstyret til de ekstra 88 togene etter en evaluering av fremdriftsutstyret levert som en del av den opprinnelige kontrakten, som allerede er i bruk i togene som kjører på det nederlandske jernbanenettverket. Dette avslørte energibesparelser og annen effektivisering som følge av redusert utstyrsstørrelse og regenerativ bremsing fra Mitsubishi Electrics fremdriftsanlegg, noe som bidrar til å sikre stabil og sikker drift av togene.

Kunde Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
Prosjektvolum Levering av fremdriftsutstyr for 88 elektriske Sprinter New Generation-tog med flere enheter (fremdriftsmotorer, VVVF-invertere)
Levering RÅ2021 (1. april 2020–31. mars 2021) – RÅ2023 (1. april 2022–31. mars 2023)

Om Nederlandse Spoorwegen

Navn Nederlandse Spoorwegen (Nederlandske sporveier)
Grunnlagt 1938
Hovedkvarter Utrecht, Nederland
Nettverksstørrelse Ca. 3200 km


Merk

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.


Forespørsel

Mediekontakt

Kundeforespørsler