Pressemeldinger

Mitsubishi Electric lanserer pilotprosjekt for å levere overvåkingssystem for store vannforsyningsnett i Sri LankaSkal samarbeide med Kobe i Japan for å forbedre vannforsyningsstabilitet og -kvalitet i Sri Lanka

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3287

TOKYO, 18. juni 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at det har lansert et fullskala samarbeidsprosjekt for å utnytte japansk teknologi til å levere et sentralisert overvåkingssystem for å administrere et stort vannforsyningsnett bestående av mange vannforsyningsanlegg på Sri Lanka. Prosjektet skal utføres i regi av The Japan International Cooperation Agency (JICA) og i samarbeid med Kobe*1 i Japan, som har driftet vannbehandlingsanlegg fra Mitsubishi Electric. Mitsubishi Electric, som støtter FNs bærekraftsmål (SDGs*2), vil nå bruke sin teknologi, kunnskap og erfaring med vannbehandling til forbedring av vannstabilitet og -kvalitet på Sri Lanka.

 1. *1Mitsubishi Electric og Kobe undertegnet den 1. desember 2015 en avtale om å utvikle vann- og infrastrukturvirksomheter i utlandet.
 2. *2Bærekraftsmål. En handlingsplan vedtatt av FNs generalforsamling i 2015 for folk, planeten og velstandsutvikling frem mot 2030.

Oversikt

Ett av JICAs initiativ er å fremme bruk av teknologi fra japansk privat sektor for å støtte sosial og økonomisk fremgang i utviklingsland. I tillegg til å bidra til utvikling gir aktivitetene også embetsmenn i disse landene en bedre forståelse av de mange og avanserte teknologiene som tilbys av japanske selskaper. Gjennom det kunngjorte prosjektet vil Mitsubishi Electric levere sine overvåkningssystemer for store vannforsyningsnett til Sri Lankas National Water Supply and Drainage Board (NWSDB). Selskapet vil også gi operativ opplæring, inkludert muligheter til å observere og trene med et faktisk system som er i bruk i Japan, og omvisninger på fabrikker som produserer vannbehandlingsutstyr. Mitsubishi Electric foreslo prosjektet for JICA, og det ble godkjent i august 2017. Et oppstartsmøte og en workshop ble holdt i Sri Lanka i mars i år for å forklare formålet med og strukturen til prosjektet. Nå er prosjektet i gang, med samarbeid fra Kobe.

Bakgrunn for prosjektet

Mitsubishi Electric har levert mer enn 100 systemer til fem land og én region siden lanseringen av den globale vannbehandlingsvirksomheten i 2003. Basert på lokale vurderinger utført i Sri Lanka i 2015 fastslo Mitsubishi Electric at informasjon om vannkvalitet og vannmengde ikke ble brukt effektivt. Selskapet foreslo for JICA å introdusere et overvåkningssystem for store vannforsyningsnett og avholde relaterte workshoper gjennom et samarbeidsprosjekt.

Prosjektdetaljer

 1. 1)Støtte for uavhengig løsning av vannforsyningsproblemer
  • Det skal avholdes workshoper for å lære NWSDB-ingeniører om overvåkingssystemer for store vannforsyningsnett i Japan og Sri Lanka. Workshopen, som vil bli holdt i Japan fra 20. til 26. juni, vil omfatte en inspeksjon av Kobes hovedkontrollsenter for vanntilførsel for å introdusere japansk vannbehandlingsteknologi. Hovedmålet vil være å trene ingeniører i hvordan å uavhengig identifisere og løse problemer.
 2. 2)Overføring av avansert japansk teknologi, kunnskap og erfaring
  • Mitsubishi Electric overfører avansert teknologi for overvåking og kontroll av vannbehandling samt relatert driftsstøtte.
  • Kobe City Water Works Bureau overfører sin kunnskap og erfaring når det gjelder bruk av kontrollutstyr for vannbehandling og -overvåkning fra brukerens synspunkt.
 3. 3)Etablering av pilotsystemet benytter lokale selskaper
  • Mitsubishi Electric skal installere utstyr for måling av vannkvalitet og -kvantitet samt pilotsystemet for kommunikasjon og overvåking av måledata i det regionale NWSDB-støttesenteret for Dehiwala og Kalutara i sørvest førstkommende oktober.
  • For å styrke den tekniske utrustningen lokalt vil Mitsubishi Electric bruke srilankiske selskaper for anskaffelse av utstyr, programmering av programvare, og installasjon og vedlikehold av pilotsystemet.


Merk

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.


Forespørsel

Mediekontakt

Kundeforespørsler