FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3240

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

Mitsubishi Electric utvikler cyberbeskyttelsesteknologi for tilkoblede biler

Flerlags beskyttelse forventes å styrke tryggheten og sikkerheten for tilkoblede biler

PDF-versjon (PDF:182.9KB)

TOKYO, 22. januar 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har utviklet en flerlags beskyttelsesteknologi som sikrer tilkoblede kjøretøyer ved cyberangrep ved å styrke hovedenhetens beskyttelesevner. Teknologien vil bidra til å realisere sikrere kjøretøysystemer i tråd med den økende populariteten til kjøretøy som er utstyrt for tilkobling til eksterne nettverk.

Kjøretøy med kommunikasjonsfunksjoner gir tilkoblinger til Internett og/eller mobile enheter, for eksempel smarttelefoner. Viktigheten av cybersikkerhet øker fordi disse kjøretøyene er sårbare for cyberangrep og til og med ondsinnet fjernstyring i ekstreme tilfeller. Mitsubishi Electrics nye flerlags forsvarsteknologi forhindrer cyberangrep ved hjelp av en rekke robuste sikkerhetsfunksjoner, inkludert et system for innbruddsregistrering uten høy lastbehandling og en sikker oppstartsteknologi som raskt kontrollerer programvareintegriteten under oppstartsprosessen.

Viktige funksjoner

– Oppdager cyberangrep som er rettet mot kontroll av kjøretøyet og bilens hovedenhet. Den utviklede teknologien reduserer lastbehandling ved å fokusere på angrepsaktiviteter.
– Den nye teknologien krever mindre enn 10 % av tiden ved en vanlig oppstartssekvens sammenlignet med vanlig teknologi. Den utviklede teknologien for rask og sikker oppstart gir raskere og sikrere oppstarter som kontrollerer integriteten til kjøretøyets programvare, integrert i bilens hovedenhet.
– Mitsubishi Electrics nye flerlags forsvarsteknologi gir robust sikkerhet for kjøretøyet ved å styrke sikkerhetsfunksjonene i bilens hovedenhet, kjøretøyets hovedforbindelse til Internett. Den utviklede teknologien er basert på flerlags beskyttelsesteknologi som opprinnelig ble utviklet for kritisk infrastruktur, for eksempel systemer for elektrisk strøm, naturgass, vann, kjemikalier og olje, for kjøretøysystemer samtidig som den krever bare begrensede maskinressurser.

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.