FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3224

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

Mitsubishi Electric skal begynne å drive et verifiseringsanlegg for høyspent likestrøm

Vil lansere verdensomspennende virksomhet for spenningskildeomformere basert på HVDC-system

PDF-versjon (PDF:315.9KB)

TOKYO, 13. november 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at et verifiseringsanlegg for høyspent likestrøm (HVDC – High Voltage Direct Current) som selskapet har bygd på sitt Transmission & Distribution Systems Center i Amagasaki i Japan, blir satt i drift 26. november. Det nye verifiseringsanlegget vil støtte selskapets inntreden på det globale markedet for spenningskildeomformersystemer (VSC – Voltage-Source Converter). Mitsubishi Electric har som mål å få globale bestillinger på enn 50 milliarder yen (ca. USD 450 millioner) på HVDC-Diamond ®-systemer innen 2020.

Mitsubishi Electrics nye HVDC-verifiseringsanlegg

HVDC-systemer bidrar til å redusere CO2-utslipp ved å gjøre det mulig med en effektiv integrering og utvidet bruk av fornybar energi, inkludert solcelle- og vindkraft. Mitsubishi Electric anslår at det globale markedet for HVDC-systemer var verdt omtrent 770 milliarder yen (ca. USD 7 milliarder) i 2017 og forventes å øke med omlag 6 % per år. Det finnes to typer HVDC-systemer – VSC-systemer og LCC-systemer (Line Commutated Converter) – hvor førstnevnte ikke krever en ekstern strømkilde for kommutering og sistnevnte gjør det. VSC-baserte HVDC-systemer forventes å bli mer etterspurt fordi de krever færre betingelser for å koble til overføringsledninger.

Mitsubishi Electric lanserer sin VSC-baserte HVDC-virksomhet for å dekke behovene i det globale markedet for moderne kraftsystemer. Ved hjelp av det nye verifiseringsanlegget vil selskapet tilby svært pålitelige systemer ved å verifisere funksjon og driftsytelse, inkludert feil på AC-nettverket og DC-nettverket, med faktisk størrelse.

Nytt HVDC-verifiseringsanlegg

Beliggenhet 8-1-1 Tsukaguchi Honmachi, Amagasaki, Hyogo prefektur, Japan
Bygningsareal 1217,6 m2 (ca. 13 450 ft2)
Gulvflate 1767,8 m2 (ca. 18 300 ft2)
Struktur To-etasjers stålramme
Idriftssetting 26. november 2018
Produkter 50 MW VSC-basert Back-to-Back-system*
Hovedutstyr Omformer, kontroll og beskyttelse, AC-utstyr
  • *overfører energi mellom to omformere på samme sted

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.