FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3192

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

Mitsubishi Electrics nye fiberlasersveiseteknologi reduserer sprut dramatisk for raskere sveising

Hever sveisekvaliteten og -produktiviteten med høyeffekts fiberlasersveising for industrielle bruksområder

PDF-versjon (PDF:287.1KB)

TOKYO, 17. mai 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) og det tilknyttede selskapet Tada Electric Co. kunngjorde i dag at de i fellesskap har utviklet en ny fiberlasersveiseteknologi som reduserer flygende smeltet metall (sprut) med 95 prosent eller mer*. Mens konvensjonelle sprutnivåer kan senke kvaliteten og hastigheten på fiberlasersveising, hever den nye lavsprutsteknologien sveisekvaliteten og -produktiviteten for høyeffekts fiberlasersveising for industrielle bruksområder som stålbehandling, bilproduksjon og installasjoner av elektrisk utstyr. Den nye teknologien forventes å bli innlemmet i lasersveisemaskiner som kommer i 2019.

*Sammenlignet med konvensjonell teknologi under sveising med SPHC (varmvalset materiale)

Visuell sammenligning av sprut under fiberlasersveising

Viktige funksjoner

1)
Kombinert høy-/laveffekts laserstråle reduserer sprut med 95 % eller mer for forbedret sveisekvalitet
– Undertrykker sprut uavhengig av sveisehastighet ved å utstråle en laveffekts laserstråle rundt den høyeffekts laserstrålen.
– Nytt optisk system genererer høyeffekts og laveffekts laserstråler samtidig fra den utgående strålen av matefiber.
– 10 kW høyeffekts laserstråle reduserer sprut med 95 % eller mer for forbedret sveisekvalitet.

Under lasersveising dannes det et dypt gjennomtrengingshull og en dam av smeltet metall i området som bestråles av laserstrålen. Lasereffekten kan økes for dypere gjennomtrenging, men dette kan generere overdreven sprut. Mitsubishi Electric og Tada Electric oppdaget, etter å ha studert smeltedammer under en rekke sveiseforhold og utført mer enn 10 000 eksperimenter med et høyhastighetskamera, at sprut kan reduseres kraftig ved å utstråle en laveffekts laserstråle rundt høyeffektsstrålen. Senere, ved hjelp av et nyutviklet optisk stråledanningssystem installert ved utgangsenden av det optiske fiberet, ble en laveffekts laser utstrålt samtidig rundt en høyeffekts laser fokusert på samme punkt. Testing med en 10 kW høyeffekts fiberlaser bekreftet at sprut kan reduseres med mer enn 95 % sammenliknet med et konvensjonelt system som arbeider ved samme sveisehastighet.
2)
Dobler sveisehastigheten ved å redusere sprut, noe som bidrar til å øke produktiviteten
– Sveisehastigheten trenger ikke å senkes for å redusere sprut, så systemets 10 kW høyeffekts fiberlaser kan sveise ved dobbelt så stor hastighet som et konvensjonelt system ved sveising av materiale av samme tykkelse.

Under konvensjonell fiberlasersveising øker sprut påfallende ved visse sveisehastigheter, noe som krever at hastigheten senkes for å sikre sveisekvalitet. Ved hjelp av teknologien som ble kunngjort i dag, øker imidlertid spruten bare minimalt når sveisehastigheten økes, noe som gjør at lasereffekten kan utnyttes maksimalt. I en test med SPHC (varmvalset materiale) med en tykkelse på 4,5 mm, var den nye teknologiens sveisehastighet dobbelt så høy som for en vanlig sveiseprosess.

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.