TOKYO, 26. april 2017Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) annonserte i dag at de, etter en omfattende intern granskning, har gått med på et pålegg fra Ontario Superior Court of Justice om å betale en bot på 13 400 000 canadiske dollar, ca. 1,1 milliarder yen. Dette beløpet er for brudd på Canadian Competition Act (den kanadiske konkurranseloven) i forbindelse med visse bildeler.

Mitsubishi Electric, som tar denne saken svært alvorlig, samarbeidet tett med en granskning som ble iverksatt 20. juli 2011.

Mitsubishi Electric tar nødvendige skritt for å sikre at de iverksetter grundige samsvarstiltak for å gjenvinne offentlighetens tillit.

Betalingen av boten vil ikke endre Mitsubishi Electrics konsoliderte økonomiske prognose for regnskapsåret som ble avsluttet i mars 2017.

Mottiltak i henhold til konkurranseloven angående bilutstyr

Mitsubishi Electrics Automotive Equipment Group etablerte Automotive Equipment Compliance Office (samsvarskontor for bilutstyr) 1. oktober 2011 for å gjennomgå interne regler og samsvarsopplæring for ansatte. Mitsubishi Electric, i samsvar med sin forpliktelse til å gjøre seg fortjent til offentlighetens tillit, dannet samsvarsavdelinger i hver forretningsgruppe 1. oktober 2012, og har i etterkant iverksatt en rekke tiltak for ytterligere å styrke samsvarsprogrammer som ikke bare angår konkurranselovgivning, men alle lover og forskrifter.

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.