Tar konkrete tiltak i dag for en grønnere verden i morgen.

Frem mot vårt hundreårsjubileum i 2021 har vi som mål å bli et ledende grønt selskap på verdensbasis. Vi jobber mot å skape et samfunn med lavere karbonutslipp og mer gjenvinning ved bruk av vårt brede utvalg av avanserte teknologiske løsninger og løpende bidrag fra våre medarbeidere.

Fra administrerende direktør

Et sant engasjement for miljøledelse.

Gruppens miljøpolitikk

Lær mer om vår miljøpolitikk som utgjør grunnlaget for Mitsubishi Electric Groups system for miljøledelse.

Miljøerklæring Miljøendringer

Les mer om Mitsubishi Electric Groups miljøerklæring som ble offentliggjort globalt i juli 2010.

Miljøvisjon 2021

Lær mer om Mitsubishi Electrics langsiktige visjon med fastsatte mål for 2021, selskapets hundreårsjubileum.