Mitsubishi Electric globalt

Selskapsmålsettingen

Selskapsmålsettingen

Ved Mitsubishi Electric-gruppen skal vi fortsette å forbedre teknologiene og tjenestene våre ved å legge kreativitet til alle sidene av virksomheten. På denne måten forbedrer vi livskvaliteten i samfunnet vi er en del av. Med dette som mål skal alle medlemmene av gruppen følge de følgende syv veiledende prinsippene.

Syv veiledende prinsipper

1. Tillit

Bygg relasjoner til samfunnet, kundene, aksjonærene, medarbeiderne og forretningspartnere basert på sterk gjensidig tillit og respekt.

2. Kvalitet

Tilby de beste produktene og tjenestene, med uovertruffen kvalitet.

3. Teknologi

Være en pioner i nye markeder ved å fremme forskning og utvikling og fostre teknologisk innovasjon.

4. Samfunnsånd

Bidra som en global aktør til utvikling av lokalsamfunn og det globale samfunnet som helet.

5. Etikk og etterlevelse

Opptre i samsvar med gjeldende lovgivning og høye etiske standarder i alt vi gjør.

6. Miljø

Respektere naturen og jobbe for å ta vare på og forbedre miljøet på planeten.

7. Vekst

Sørge for en god inntjening for å skape et grunnlag for fremtidig vekst.

Selskapserklæring

Positive endringer

Selskapserklæringen til Mitsubishi Electric Group, «Positive endringer», står for målsetningen og holdningen vår om å alltid prøve å gjøre ting bedre, samtidig som vi fortsetter med å omstille oss og vokse. Det en erklæring som lover «å skape en enda bedre morgendag» for kundene våre gjennom tiltakene til hver og én av våre ansatte, som har et ønske om å forbedre seg ved å jobbe for å «bli bedre» og «forbedre teknologi, tjenester og kreativitet» hver eneste dag, som beskrevet i selskapsfilosofien vår.