MITSUBISHI ELECTRIC endringer til det bedre
Norway
Kraftig beskyttelse for elektriske energifordelingsdriftsmidler, med typiske bruksområder i alle koblingsanlegg for LV og MV Robust og pålitelig beskyttelse for alle typer elektrisk utstyr og fordelingsanlegg med kraftige diagnostikk-, overvåknings- og kontrollfunksjoner >45 ANSI beskyttelsesfunksjoner i ett relé samt energimålinger opptil 31. harmonisk spektrumanalyse - 4x strøm-, 4x spennings- og 1x jordstrøminnganger , Programmerbare logiske funksjoner, Forskjellig merkestrøm CT-modulblokker (med spenningsregistrering) og essensbalanse CT-modulblokker tilgjengelig, Innebygd PLS-/SCADA-port som på kjernemodell