MITSUBISHI ELECTRIC endringer til det bedre
Norway
Inngangsnivå, men likevel kraftig beskyttelse for motorer og andre elektriske eiendeler, finne anvendelse i kraftsentraler og koblingsanlegg, motorstyresentre, etc. Komplett og pålitelig beskyttelse for LV og MV motorer av alle størrelser, og for elektrisk utstyr, inkludert diagnostikk, overvåkning og start av kontrollfunksjoner, ~20 ANSI beskyttelsesfunksjoner i ett relé, pluss energimålinger med opp til 9. harmoniske spektrumanalyse - 4x strøm, 4x spenning og 1x jordstrøminnganger, programmerbare logiske funksjoner, Forskjellig merkestrøm CT-modulblokker (med spenningsregistrering) og kjernebalanse CTer tilgjengelig, Innebygd PLS / SCADA port: - Ethernet-modeller med Modbus TCP eller Profinet - RS485-modeller med Modbus RTU eller Profibus DP v1