Kapslede effektbrytere (MCCB) NF

Den kapslede effektbryteren (MCCB) åpner og stenger en lavspenningskrets og bryter automatisk overstrømmen (en overbelastet eller kortsluttet krets) for å beskytte kabler/koblinger i kretsen.
Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies