MITSUBISHI ELECTRIC endringer til det bedre
Norway
Jordfeilbryteren (ELCB) brukes for å beskytte personer mot fare for elektrisk støt og for å unngå brann. De har dessuten samme funksjon som MCCB.