Jordfeilbrytere (ELCB) NV

Jordfeilbryteren (ELCB) brukes for å beskytte personer mot fare for elektrisk støt og for å unngå brann. De har dessuten samme funksjon som MCCB.
Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies