MITSUBISHI ELECTRIC endringer til det bedre
Norway

Styringssignaler for kommando- eller overføringskretser

Elektromagnetiske reléer med forbedret pålitelighet og anvendelighet. Kan brukes som relé for driftskontaktorer, og flere kontaktpunkter sørger for pålitelige kommando- og overføringssignaler.

Kontaktorreléer

Forbedret kontaktpålitelighet med doble kontaktpunkter. Kan brukes med DIN-skinne og til relédrift.

Opsjoner og tilbehør

Vi har store mengder med valgfrie enheter for kontaktorreléer.