Ikke-reversible kontaktorer

Egnet for å svitsje motorer av og på. Standardmodeller oppfyller japanske og mange internasjonale standarder.
Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies