Modell GT21

Kompakte modeller med grunnleggende funksjoner Brukerminnekapasitet -> Lagringsminne (ROM): 9 MB *1 USB-port er inkludert. *1 3 MB for GT2103
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention