MI2000

MI2000 realiserer diagnose og overvåking av produksjonsdata, og bidrar til kvalitetsforbedring. PCI og PCI Express® ekspanssonsport muliggjør systemutvidelse, realiserer høyhastighets innsamling av produksjonsdata og enhetsstyring.