MITSUBISHI ELECTRIC endringer til det bedre
Norway

Økt verdi av produksjonsanlegg gjennom datainnsamling og utnyttelse

Programvareprodukter som er kompatible med Edgecross, en åpen databehandlingsplattform som muliggjør samarbeid mellom FA og IT. Vi vil bidra til forbedring av produksjonsanlegg med forskjellige løsninger som utnytter produksjonsanleggets data.
Programvare som utfører forskjellige behandlinger for bruk av data i produksjonsanlegget ved hjelp av funksjoner levert av Edgecross i edge computing level.
Programvare som enkelt kan samle inn data fra forskjellige enheter.