Edge applikasjon

Programvare som utfører forskjellige behandlinger for bruk av data i produksjonsanlegget ved hjelp av funksjoner levert av Edgecross i edge computing level. Kunder kan velge hvilken som helst applikasjon basert på hva de trenger, overvåkning, analyse eller diagnose av produksjonsanlegget, fra vårt produktoppsett som leveres for å oppfylle kundenes behov.

MELSOFT MaiLab

Mitsubishi Electric’s Data Science Tool MELSOFT MaiLab is a data science tool that further improves manufacturing by replacing “human experience and intuition” with digital technology and enabling it to be easily incorporated into control systems.