Edge applikasjon

Programvare som utfører forskjellige behandlinger for bruk av data i produksjonsanlegget ved hjelp av funksjoner levert av Edgecross i edge computing level. Kunder kan velge hvilken som helst applikasjon basert på hva de trenger, overvåkning, analyse eller diagnose av produksjonsanlegget, fra vårt produktoppsett som leveres for å oppfylle kundenes behov.

Real-time Data Analyzer

Én programvare muliggjør sanntidsdiagnose og offline analyse av produksjonsdata. Utstyrt med analyse- og diagnosemetoder i henhold til krav som forebyggende vedlikehold og kvalitetsforbedring.