MITSUBISHI ELECTRIC endringer til det bedre
Norway
Servoforsterkerne MR-JE 200VAC fåes til opptil 3 kW og aksepterer enten impulsserie- eller analogt grensesnitt i en enkelt modell som er designet for rask, enkel idriftsetting og enkelt vedlikehold.