Høyhastighetsteller

Kapasitet på 200k pulser/s for inngang med likestrøm, og 8M pulser/s for differensialinngang.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention