MITSUBISHI ELECTRIC endringer til det bedre
Norway
Stort utvalg av moduler for best tilpasning til bevegelsesstyringsbehov. Distinkt sett med intelligente, raske styringsresponsmoduler med stor nøyaktighet som er ideelle for bruksområder som krever høy hastighet og presisjon.
Gjør det enkelt å utføre forskjellige styringsfunksjoner, inkludert styring av posisjonering, hastighet, moment, kam og synkronisering.
Fåes med to typer transistor- eller differensialdriverutgang, avhengig av det tilkoblede forsterkerenheten.
Kapasitet på 200k pulser/s for inngang med likestrøm, og 8M pulser/s for differensialinngang.