Utgang

Mottar utgående signaler fra CPU-modulen og sender ut signaler til eksterne enheter.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention