MITSUBISHI ELECTRIC endringer til det bedre
Norway
Mottar utgående signaler fra CPU-modulen og sender ut signaler til eksterne enheter.