Kombinert inngang og utgang

Modul med kombinerte inngangs- og utgangsfunksjoner.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention