Inngang

Benyttes for å sette opp grensesnitt med digitale signaler til styrings-CPU-en.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention