MITSUBISHI ELECTRIC endringer til det bedre
Norway
Digitale I/O-moduler benyttes til å gi styresystemet et grensesnitt med flere prosesser. Den store tettheten av klemmeforbindelser (opptil 64 punkter) gir et plassbesparende design i styringsskapet og bidrar til å redusere installasjonskostnadene ytterligere.
Benyttes for å sette opp grensesnitt med digitale signaler til styrings-CPU-en.
Mottar utgående signaler fra CPU-modulen og sender ut signaler til eksterne enheter.
Modul med kombinerte inngangs- og utgangsfunksjoner.