MITSUBISHI ELECTRIC endringer til det bedre
Norway
Gjør det mulig å koble til serieenheter med overføringshastigheter på opptil 230,4 kbps per kanal.