MITSUBISHI ELECTRIC endringer til det bedre
Norway
PROFIBUS er en standard for feltbuss-kommunikasjon innen automasjonsteknologi, som ble innført for flere tiår siden.