MITSUBISHI ELECTRIC endringer til det bedre
Norway
Denne modulgruppen sørger for informasjonsutveksling med flere forskjellige styringssystemer. Denne varierte modulserien styrker produksjonseffektiviteten ved å hente inn og kontrollere informasjon i produksjonen.
Ethernet-basert åpent integrert nettverk aktiverer trådløs kommunikasjon mellom IT systemet og verkstedet.
Designet med doble integrerte porter som kan benyttes som nettverksmodul enten for generisk Ethernet eller CC-Link IE Field.
Et svært pålitelig distribuert styringsnettverk bygget for å håndtere ekstra store mengder datakommunikasjon (128K ord) over en høyhastighets tokrets optisk kabeltopologi med 1Gbps.
Et allsidig Ethernetbasert gigabit-nettverk med integrert kontroller, I/O-styring, sikkerhetsstyring og bevegelsesstyring i en fleksibel kablet topologi med støtte for stjerne-, ring- og linjekonfigurasjoner.
Et høyhastighets- og svært pålitelig deterministisk I/O-styringsnettverk som innebærer mindre kabling og er kompatibelt med produkter fra mange forskjellige leverandører.
Gjør det mulig å koble til serieenheter med overføringshastigheter på opptil 230,4 kbps per kanal.
AnyWireASLINK er et sensornivånettverk som krever mindre plass til installasjon og redusert kabling takket være den enkle kablingstopologien.
PROFINET er en kommunikasjonsstandard over industrielt ethernet, utviklet for datainnsamling fra og styring av utstyr i industrielle systemer,med spesielt god evne til å levere data under stramme tidsbegrensninger.
PROFIBUS er en standard for feltbuss-kommunikasjon innen automasjonsteknologi, som ble innført for flere tiår siden.
CANopen er en kommunikasjonsprotokoll og enhetsprofilspesifikasjon for integrerte systemer som brukes innenfor automatisering. I dag er den i bruk innenfor ulike fagområder, som medisinsk utstyr, maritim elektronikk, jernbanesystemer og byggautomatisering.