Motion-CPU

Motion-CPU-en realiserer forskjellige bevegelsesstyringsoppgaver som blant annet posisjonering, hastighet, moment, avansert synkronisering osv.
Motion Controller med høy ytelse for IQ-plattformen.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention