MITSUBISHI ELECTRIC endringer til det bedre
Norway

Bygger bro til neste generasjon automasjonsteknologi

MELSEC iQ-R-serien: Som kjernen i neste generasjons automasjonsmiljø, har Mitsubishi utviklet en automasjonskontroller som gir merverdi og samtidig reduserer livsløpskostnadene. MELSEC iQ-R-serien er utviklet helt fra grunnen av for å løse vanlige problemer innen sju hovedområder: produktivitet, maskinering, vedlikehold, kvalitet, konnektivitet, sikkerhet og kompatibilitet. Dette er gjort med en trepunktssatsning for å løse disse problemene: reduksjon av livsløpskostnader, økning i påliteligheten og gjenbruk av eksisterende verdier.

Integrated modular controller

The iQ-R series CPU offers dramatic improvements in performance, setting new benchmark standards for processing speed. This not only enables users to realise enhanced system designs, but also provides the basis for significant reduction in hardware costs. At the same time, the iQ-R series offers reductions in development cost, maintenance cost and risk of system failure, while providing an innovative upgrade path that will enable users to take advantage of ongoing developments through software upgrades rather than hardware upgrades.

Benefits

With a scan time of 0.14 ms, the ability to process up to 419 instructions per millisecond, and a LD instruction speed of 0.98 ns, the iQ-R series sets new benchmark performance standards, helping to deliver increased productivity.

The iQ-R series offers a synchronised PLC and network scan to avoid data transfer delays and improve manufacturing quality. In addition to that all output modules are synchronized for much more precise control, removing the need for position detect sensors and reducing total system costs.

Important manufacturing information like recipes can be stored in the iQ-R built-in database preventing the whole automation system to stop when for example the network fails and communication to a PC database server stops. iQ-R can also backup/restore all parameters/data of the whole PLC system including CC-Link IE Field network devices.

For example, users can define errors and events to be automatically stored to SD card through the in-built SD card slot. In the case of an error or certain event the PLC can store all relevant process information, the error & event log including operation history to an SD card. This data can then easily be analyzed and help to reduce downtime and maintenance effort.

A feature of the iQ-R series is the ability to plug a hardware security key into the CPU, without which the CPU module will not run. The data held in this key is encrypted, and cannot be copied by outsiders. Further, authorised device IP addresses can be set up, and access denied to unauthorised devices, reducing the risk of hacking or altering of the PLC program by unauthorised personnel. All this is on top of a user authentication function.

More highlights

  • High performance CPU
  • Scalable platform
  • Synchronised control
  • Secure data storage
  • Reduced maintenance effort
  • Seamless connectivity via SLMP communication
  • Efficient engineering – GX Works3
  • System security
  • MELSEC System Q compatibility

CPU

Programmerbare styresystemer som er egnet til mange forskjellige bruksområder.

Baseenhet

Baseenheter er nødvendige for å installere enheter som strømforsyning, CPU og I/O-moduler. Det leveres flere typer for tilpasning til mange forskjellige systemkrav.

Strømforsyning

Denne modulen benyttes til strømforsyning for CPU-, I/O- og andre moduler på baseenheten.

I/O-modul

Enheter som brytere, varsellamper og sensorer kan enkelt kobles til styringssystemet ved hjelp av digitale I/O-moduler.

Analog I/O-modul

Analoge I/O-moduler er hovedgrensesnittet mellom styringsprosessen og automasjonssystemet og er spesifikt designet for å fungere sammen med sensorer som håndterer forskjellige spennings- og strømsignaler.

Motion-, posisjonerings- og høyhastighetstellermodul

Distinkt sett med raske og intelligente styringsresponsmoduler med stor nøyaktighet som er ideelle for bruksområder som krever høy hastighet og presisjon.

Informasjons-/nettverksmodul

Denne modulgruppen sørger for informasjonsutveksling med flere forskjellige styringssystemer. Denne modulserien øker produksjonseffektiviteten ved å hente inn og styre informasjon i produksjonen.