Kanalisolert pulsinngang

Denne allsidige modulen teller antallet inngangsimpulser for å fastsette informasjon som blant annet hastighet, rotasjon og kontinuerlig gjennomstrømning, samt kvantitet, lengde og akkumulert gjennomstrømning.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention