Puls-I/O-moduler, tellermoduler

Disse pulsinngangs- og høyhastighetsteller enhetene støtter høyhastighetsstyring med stor nøyaktighet. Det brede sortimentet er kompatibelt selv med høyoppløsningsenheter.
Disse modulene kan utføre høyhastighetstelling av pulsinnganger.
Denne allsidige modulen teller antallet inngangsimpulser for å fastsette informasjon som blant annet hastighet, rotasjon og kontinuerlig gjennomstrømning, samt kvantitet, lengde og akkumulert gjennomstrømning.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention