Strømforsyning med life detection

Disse enhetene har en ekstra LED som angir hvor lang levetid strømforsyningsmodulen har igjen slik at det kan gjennomføres effektivt preventivt vedlikehold.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention