Strømforsyning

En modul for strømforsyning til CPU-, inngangs-/utgangsmoduler samt moduler med spesialfunksjoner. Vi har et bredt spekter av strømforsyningsmoduler for å imøtekomme de forskjellige kravene til inngangs-/utgangsspenninger for forskjellige bruksområder.
Vi har fire forskjellige grunnmodeller som gir forskjellige inngangs-/utgangsspenninger og utgangsstrømverdier.
Disse enhetene har en ekstra LED som angir hvor lang levetid strømforsyningsmodulen har igjen slik at det kan gjennomføres effektivt preventivt vedlikehold.
Slank strømforsyningsmodul
Strømforsyningsmodul for redundant system.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention