Med SSCNET Ⅲ-konnektivitet

Posisjoneringsmodul med kablet tilkobling til SSCNET Ⅲ.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention