Med SSCNET-konnektivitet

Posisjoneringsmodul med kablet tilkobling til SSCNET.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention