Informasjonsmodul

Denne modulen sørger for informasjonsutveksling med et vertsstyringssystem. Denne varierte modulserien styrker produksjonseffektiviteten ved å hente inn og kontrollere forskjellige deler av produksjonsinformasjonen.
Koble sammen verkstedsdata med verdifull informasjon i sanntid.
Oppfyll behovet for sporing og oppdag et kraftfullt feilsøkingsverktøy.
Denne webservermodulen sørger for fjernovervåkning og -drift av PLS via Internett eller Intranett.
Moduler for Ethernetgrensesnitt er tilgjengelig i mange moduler for å imøtekomme behovene i system- og partnerenheter.
Vi har flere seriekommunikasjonsmoduler som støtter innhenting, modifisering, overvåkning og styring av PLS- og tredjepartsdata.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention